SETKÁNÍ S PŘÁTELI 2012 A KONCERT S VIRTUOSEM PAVLEM ŠPORCLEM

04.06.2011 00:00

Skauti slavili 100.výročí českého skautingu s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem

FOTO ZDE. Na skautské základně v Domašově nad Bystřicí se v sobotu 4.6.2011 sešli zástupci krajské rady Junáka – svazu skautů a skautek ČR, náměstkové primátora statutárního města Olomouce Ing. Ivo Vlach  a RNDr.Ladislav Šnevajs  a starostové Mikroregionu Moravskoberounsko paní Ing. Szukalská (Moravský Beroun), paní Marie Vališová (Norberčany), paní Milada Malíková (Jivová) a Ing. Miroslav Dřímalka (Hraničné Petrovice) na  společném obědě s Pavlem Šporclem, houslovým virtuosem.

Skauti seznámili přítomné se současností skautského hnutí a projekty, které olomoucký junácký kraj realizuje.  Společně s dalšími příznivci skautingu a vážné hudby následně zaplnili kostel  sv. Bartoloměje v Jívové.  Úžasné provedení skladeb  Johana Sebastiána Bacha a Nikoly Paganiniho houslovým virtuosem Pavlem Šporclem bylo poděkováním generacím skautů, kteří přispěli a přispívají k výchově mládeže a podílí se na realizaci významných projektů  v rámci Olomouckého kraje. 

Koncert se měl původně konat v prostorách kostela sv. Anny ve Staré vodě u Libavé, kde  skauti od roku 1994 upravují okolí kostela a obnovili kapli Královská studánka.  Z důvodů oprav byl přesunut do obce Jívová.

Velké poděkování patří P.Antonínu Pechalovi z Římskokatolické farnosti ve Šternberku, starostce obce Jívová paní Miladě Malíkové a panu Janu Morávkovi  z Klubu přátel hudby z Uničova,  kteří s organizací koncertu pomohli.

Zástupci Junáka děkují za finanční podporu projektu zastupitelům statutárního města Olomouce.

Vlaďka Navrátilová

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.