Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckékro kraje

Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckékro kraje

Vážení a milí skauti!
Jsem potěšen z rozvoje projektu skautské základny. V pozici náměstka hejtmana Olomouckého kraje jsem rád, že se podařilo získat podporu i u dalších kolegů v krajské radě a nashromáždit část potřebných finančních prostředků. Jsem si vědom, že skauting vychovává děti a mladé lidi zábavnou hrou a přitom je učí věci potřebné pro praktický život - postarat se o sebe, naslouchat druhým, spolupracovat, poznávat stále nové věci a hledat smysl ve všem, co děláme. Skauti v našem kraji dokazují, že to umí. Vzorem a důkazem je mi v tomto skaut duší i tělem Tomáš Kvapil, který věnuje skautingu nemalé úsilí. Proto mne nikdo nemusel dvakrát přesvědčovat o smysluplnosti projektu.
Chci Vám poděkovat a přeji všem nadšencům, aby skautská základna v Domašově nad Bystřicí sloužila co nejširšímu okruhu mladých lidí.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.