ŘEKLI O NÁS

Tomáš Kvapil, Poslanec ČR

Tomáš Kvapil, Poslanec ČR

Milé sestry, vážení bratři!

Většina věcí, které stojí za naši pozornost, se rodí v těžkostech a jsou opatřeny o vytrvalost a nadšení několika jedinců. O skautské základně v Domašově nad Bystřicí to plaí v plné míře. Měl jsem možnost být trochu nápomocen s hledáním potřebných finančních zdrojů na opravu a rekonstrukci zdevastovaného objektu a jeho přeměnu v místo, kde stojí za to prožít víkend nebo i delší dobu na nějaké skautské akci. Tím jsem měl také možnost sledovat obdivuhodné úsilí všech, kteří se o chatu zasloužili. Chci jim za to moc a moc poděkovat a popřát hodně duševních i tělesných sil, které tolik potřebují. Ještě jednou vám všem díky!

Tomáš Kvapil, Poslanec ČR

 

>>

Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckékro kraje

Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckékro kraje

Vážení a milí skauti!
Jsem potěšen z rozvoje projektu skautské základny. V pozici náměstka hejtmana Olomouckého kraje jsem rád, že se podařilo získat podporu i u dalších kolegů v krajské radě a nashromáždit část potřebných finančních prostředků. Jsem si vědom, že skauting vychovává děti a mladé lidi zábavnou hrou a přitom je učí věci potřebné pro praktický život - postarat se o sebe, naslouchat druhým, spolupracovat, poznávat stále nové věci a hledat smysl ve všem, co děláme. Skauti v našem kraji dokazují, že to umí. Vzorem a důkazem je mi v tomto skaut duší i tělem Tomáš Kvapil, který věnuje skautingu nemalé úsilí. Proto mne nikdo nemusel dvakrát přesvědčovat o smysluplnosti projektu.
Chci Vám poděkovat a přeji všem nadšencům, aby skautská základna v Domašově nad Bystřicí sloužila co nejširšímu okruhu mladých lidí.

>>

Ladislav Števanka, starosta obce Domašov nad Bystřicí

Dát do řádného stavu a pořádku tak obrovský areál vyžadovalo spoustu finančních prostředků, které se s různými obtížemi dařilo postupně získávat a investovat. Mohu zodpovědně prohlásit, že bylo potřeba obrovského úsilí skautů, jiných dobrovolníků a stovek hodin práce, aby byl výsledek znát a objekt byl v takovém stavu, v jakém je dnes.
Ladislav Števanka
starosta obce Domašov nad Bystřicí

>>

Martin Cígler, předseda představenstva CÍGLER SOFTWARE

Martin Cígler, předseda představenstva CÍGLER SOFTWARE

Výchova dětí a mládeže je jedním z klíčových faktorů naší civilizace a jsem velmi rád, že existují organizace jako je Junák, které děti přetahují od počítačů zpátky do lesa a reality. Jakákoliv koruna, vynaložená na rozumnou práci s dětmi a mládeží, se nám dvakrát vrátí.

>>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.